Home | Overige

Wat is de wijsheid achter met de rechter hand eten? Kunnen we dit wetenschappelijk onderbouwen?


Antwoord: 

Het Islamitische geloof is een geloof van norm en discipline. Het gebruiken van de linker en rechter hand kunnen binnen dit discipline bezien worden. Dit kan als volgt worden uitgelegd:

De rechter kant is het symbool van goede, en de linker kant is het symbool van slechte dingen. Bijvoorbeeld:

De macht van Allah wordt niet met links, maar met rechts uitgedrukt:

“Zij waarderen Allah niet volgens Zijn Waardigheid. De gehele aarde zal in Zijn greep zijn op de Dag der Opstanding, en de hemelen zullen worden opgerold in Zijn rechter hand. Glorie zij Hem en verheven is Hij boven hetgeen zij met Hem vereenzelvigen.”1

- Het Boek der daden zal bij slechte mensen met de linker, en bij goede mensen met de rechter hand ontvangen worden:

“En hij, aan wie zijn boek in de rechter hand wordt gegeven, zal zeggen: "Komt, leest mijn boek…Voorzeker, ik wist dat ik mijn afrekening tegemoet moest gaan."… Deze zal dan een heerlijk leven krijgen…In een verheven tuin…”2 “Maar, hij wiens boek in de linker hand wordt gegeven, zal zeggen: "O was mijn boek mij maar niet gegeven!.. En had ik maar niet geweten wat mijn oordeel was!.. O, had de dood maar aan mij een einde gemaakt!”3

- Ieder attribuut van het heelal –waarbij ieder attribuut een prachtig en volmaakt Goddelijk kunstwerk is- bewegen van rechts naar links. Van atomen tot sterren, van sterren tot systemen zijn allen gebonden aan deze wet.

- De engelen die de daden van de mens opschrijven (kiramen katibin) bevindt de engel die de goede daden opschrijft op de rechter en de engel die de slechte daden opschrijft op de linker schouder.

- Wanneer we een mooie ruimte als een moskee binnentreden, doen we dit met onze rechter voet; wanneer we het toilet binnentreden, doen we dit met onze linker voet.

- Wanneer er om de Kaba wordt gelopen, wordt dit van rechts naar links gedaan.

- Net als dit, wordt er met de rechter hand gegeten en met de linker hand in het toilet de verschoning gedaan. Ook dit is een algemeen principe waar aan gehouden wordt.

- Wat er begrepen kan worden is dat Koranische, profetische principes in harmonie zijn met de ontologische en scheppingsprincipes. Dit is tevens het bewijs dat de Islam in overeenstemming is met de natuur van de mens.

“Daarom, richt uw aangezicht oprecht tot de (ware) godsdienst, overeenkomstig de natuur naar welke Allah de mensen heeft geschapen. - De schepping van Allah kent geen verandering. - Dat is het ware geloof. Maar de meeste mensen weten het niet.”4
[1] Koran: 39/67

[2] Koran: 69/19-22

[3] Koran: 69/25-27

[4] Koran: 30/30

Share this