Home | Het gebed

Wat is het istikhara gebed?


Antwoord: 

Istihare wordt gedaan wanneer iemand iets wilt doen, maar eerst wilt voelen of het goed is om te doen of niet. Dan wordt er twee rekat gebeden en dua gedaan om van Allah te vragen of hij een teken of een voorgevoel wilt geven voor hetgeen wat je wilt doen goed of niet goed is. Dit gebed is het istihare gebed en de dua de istihare dua.

Slapen ofwel dromen is geen basisbehoefte voor de istihare. Het is zelfs soennah om alleen het istihare gebed en dua uit te voeren, wanneer er geen tijd is om te slapen. Wanneer hierna geslapen wordt met het lichaam met woedoe richting Kabe en wit of groen gezien wordt, kan het zijn dat hetgeen wat gedaan wilt worden goed is. Als dit rood of zwart is kan dit betekenen dat hetgeen wat gedaan wilt worden niet goed is. 

“Onze Profeet (v.z.m.h.) heeft, net als hoe Hij ons de verzen heeft geleerd, ons geleerd om bij zowel kleine en grote daden istihare te doen en heeft het volgende aangegeven:

‘Als een van jullie iets graag wilt bereiken/doen, moet 2 rekat bidden' (1)

Het istihare gebed is 2 rekat. Imam Gazalî adviseert bij dit gebed;
- eerste rekat: het lezen van de soerah Fatiha en Kafirun  
- bij de tweede rekat: de soerah Fatiha met Ihlas. (2)

Share this