Home | Het gebed

Wat voor gebeden zijn er en is het haram om de soennah gebed niet te verrichten?


Antwoord: 

Er zijn 3 soorten gebeden. Deze zijn de fard, wadjib en nawafil (extra) gebeden. Dit is het onderscheid dat door de Hanefi leerschool wordt gemaakt. De gebeden voor de andere leerscholen bestaan uit fard en nawafil gebeden.

Vijf keer per dag bidden en het vrijdagsgebed zijn fard gebeden. Het is haram om deze gebeden niet te verrichten.

Volgens de Hanefi leerschool zijn het Witr’ul Wadjib gebed en feestelijke gebeden (ramadan en offer gebed) wadjib. Volgens de andere leerscholen zijn deze Soennah.

De nafile gebeden worden onderverdeeld in de gebeden welke onze Profeet (v.z.m.h.) vijf keer per dag heeft gedaan, inclusief de Tehedjud die Hij (v.z.m.h) heeft verricht en hetgeen wat een willekeurig persoon vrijwillig doet. Dit kan een nafile gebed zijn van twee rekaat. Dit is echter niet hetzelfde als Soennah. Het is mekruh om het soennah gedeelte van een gebed over te slaan. Sommige geleerden hebben zelfs gezegd dat dit tegen de regels van het geloof in gaat. (1)

 

Share this