Home | Mohammed

Wat voor wijsheid ligt er achter de tijdelijke onderbreking van de openbaringen na de eerste (openbaring)?


Antwoord: 

Met ons beperkte verstand zijn we niet in staat om de volledige wijsheden hierachter te bevatten. Echter gaan wij drie mogelijke wijsheden beschrijven.

De eerste wijsheid.

Het ontvangen van de eerste openbaring was zeer zwaar voor de profeet. Hij had tijd nodig om alles te verwerken en te laten bezinken. Hierdoor kreeg hij een uitstel, zodat zijn mentale staat klaar was voor nieuwe openbaringen.

De tweede wijsheid.

De laatste profeet en grootste voorbeeld der mensheid werd er op voorbereid om met de grootste druk om te gaan.

De derde wijsheid.

Hij kreeg een korte tussenpoos, opdat zijn verlangen naar nieuwe openbaringen zijn hoogtepunt zou bereiken.


Na een onderbreking van 40 dagen was hij weer gereed om de volgende openbaringen te ontvangen. De wijze waarop hij de openbaringen verkreeg, werd in zijn woorden als volgt uitgedrukt:

“Op een dag tijdens een wandeling vernam ik uit het niets een stem uit de hemel. Toen ik mijn hoofd hief en keek, zag ik de engel die tot mij kwam in de grot Hira zitten op een troon die zich bevond tussen de hemel en aarde. Uit angst zakte ik neer op de grond. Ik keerde naar huis en zei  “bedek mij!”. Hierop openbaarde ALLAH de volgende verzen aan mij:

O bedekte!

Verrijs en attendeer.

En verkondig de glorie van jouw Heer

En reinig jouw kledij.

En vermijd afgoderij.

Hierna werden verzen mij onophoudelijk geopenbaard.”

Share this