Home | De verboden

Wat weten we over het roddelen?


Allah zegt hierover:

“O, gij die gelooft! Vermijdt in het algemeen verdenking want achterdoeht is een zonde. En spionneert niet, noch belastert elkander. Lust iemand onder u het vlees van zijn dode broeder? Gij verafschuwt het zekerlijk. Vreest Allah voorzeker, Allah is Berouwaanvaardend, Genadevol.” (1)

Hz. Aboe Hureyra zegt: “Een man zat naast de Profeet (v.z.m.h.) . Onze Profeet (v.z.m.h.) stond op, maar de man had moeite met opstaan. Sommige van hen die daar aanwezig waren, zeiden: “Kijk eens hoe zwak hij is, hij kan niet van zijn plek afkomen.” De Profeet (v.z.m.h.) die dit hoorde, zei: “Jullie hebben het vlees van jullie broeder gegeten en jullie hebben over hem geroddeld” en heeft hen zo gewaarschuwd.”

Awf heeft gezegd: “Ik was naar Ibni Siir gegaan. Ik had geprobeerd iets over Hadjadj te zeggen. Hij heeft mij als volgt gewaarschuwd: “Ongetwijfeld is Allah de rechtvaardige Rechter. Net zoals hij het recht van het volk bij Hadjadj ophaalt, zo zal hij ook het recht voor Hadjadj ophalen van hen die Hadjadj onrecht aandoen. Wanneer jij morgen voor de Grote en Machtige Allah zal staan, dan zal jouw kleinste zonde intenser zijn dan de grootste zonde van Hadjadj.”

In het hiernamaals wordt het boek der daden gereikt waarin men goede daden zal treffen die hij nooit heeft verricht. Wanneer hij zegt dat hij deze daden nooit heeft verricht, zal hem gezegd worden: “Dit is de compensatie van de roddels die de mensen over je hebben gedaan zonder dat jij daarvan wist.”

Share this