Home | Het hiernamaals

Weet je na de dood nog wie je familie is?


Antwoord: 

Omdat de zielen in ‘âlem-i berzah’ (de tussenwereld waar de doden wachten) met elkaar kunnen contacteren, vragen de eerder overledenen de toestand van hun naasten op aarde aan degenen die hun komen vergezellen. De volgende hadith overgeleverd door Ebu Eyyûb el-Ensarî geeft hier meer duidelijkheid over:

’Wanneer de ziel van een gelovige wordt ingenomen, wordt hij verwelkomt door de genadigde volk.’’ [1]

De zielen van gelovigen worden zodanig verheugd met de komst van de ziel van hun gelovige broeders en zusters dat ze hun op een zeer behagelijke wijze ontvangen. Ze worden meer verheugd dan wanneer jullie een geliefde op verre afstand ontmoeten. Ze verwelkomen de ziel en vragen hoe het met hun familie en naasten gaat. [2]

Abdullah b. Mubârek heeft het volgende overgeleverd over dit onderwerp:

‘’De overledenen wachten op bericht. Wanneer iemand komt te overleiden en de wachtenden vergezeld, vragen ze hoe het met de hun familie en bekenden gaat. Wanneer hij over een dergelijk persoon welk overleden is vraagt: ‘’Hij is overleden. Is hij niet bij jullie gekomen?’’,antwoorden de zielen met: ‘’ İnnâ lillâh ve İnnâ İleyhi Râciûn, hij is een andere pad opgegaan dan die van ons.’’ [3]

De mensen in âlem-i berzah krijgen te weten wat voor daden hun familie en naasten verrichten en worden bedroefd wanneer ze zondes plegen en verheugd wanneer ze goede daden verrichten. [4]

Mucâhid heeft de volgende uitspraak over dit onderwerp gedaan:
‘’Men krijgt in het graf na zijn eigen goede daden, bericht over de goede daden van zijn kinderen.’’[5]

Volgens betrouwbare overleveringen heeft Sa'id b. Cubeyr het volgende gezegd:

‘’Ongetwijfeld krijgen de overledenen bericht over de levenden. Er is geen enkel overledene die geen bericht krijgt over zijn levende naasten. Als het bericht positief is wordt de overledene verheugd en opgelucht maar als het bericht negatief is wordt de hij bedroefd.’’ [6]

De sahabe Ebu'd-Derdâ verrichtte het volgende smeekbede:

‘’O Allah, ik zoek toevlucht voor daden waarmee ik mijn overledenen ter schande breng.’’ [7]

Aan de hand van de bovengenoemden wordt het duidelijk dat de overledenen niet persoonlijk op de hoogte zijn (tenzij Allah dat anders wil) van hun geliefden die nog leven, maar ze bericht krijgen van de pas overledenen die hun komen vergezellen.

Concluderend kunnen we zeggen dat we na het overlijden nog steeds weten wie onze familie en naasten zijn en zelfs om hun zondes treuren en gelukkig worden met hun goede daden.[1] Abdullah Siracuddin

[2] Nesâi, Cenâiz,  Suyûti, Ş. Sudur el-Keîb, İbnu'l-Kayyim, Rodosîzâde, A Siracuddin

[3] İbnu'l-Kayyim, Birgivî, R. FÎ Ah. Etfâlİ'l-Müslimin

[4] Rodosîzâde

[5] Ibnu'l-Kayyim

[6] Hasan el-'Idvî

[7] Hasan el-'Idvî 

Share this