Home | De verboden

Wordt het gebed dat men verricht, geaccepteerd als men daarnaast een haram begaat?


Antwoord: 

Zoals het verplicht is om de geboden van Allah na te komen, zo ook is het verplicht om afstand te nemen van hetgeen onze Heer verbiedt. Dus men begaat een zonde bij het niet nakomen van de geboden en ook is het een zonde als men geen afstand neemt van hetgeen dat verboden is.

Iemand die het verplichte gebed nalaat omdat hij denkt dat hij toch een zondaar is, verricht hierdoor twee verschillende zonden, namelijk: het begaan van de zonde en het nalaten van het gebod. Terwijl hij juist door het verrichten van de verplichte gebeden op zijn minst hierin niet gestraft wordt.

De zonden die men verricht, zou geen belemmering moeten vormen voor het verrichten van de gebeden; dit is juist een influistering van de duivel. Overigens iemand die denkt dat zonden een belemmering vormen voor de verplichte gebeden, kan beter afstand nemen van deze zonden in plaats van de verplichte gebeden.

Share this