Het Gebed: Een Kostbare Schat in de Reis naar het Paradijs


Indien je zo zeker als tweemaal twee vier is wilt begrijpen hoe waardevol en belangrijk het gebed is, hoe weinig tijd en inspanning het kost en hoe dwaas en benadeeld degene is die het gebed niet verricht, kijk dan naar de volgende gelijkenis:

Eens gaf een grote heerser aan twee van zijn dienaren beiden vierentwintig goudstukken en stuurde hen naar zijn bijzonder mooi landhuis dat zich op een afstand van twee maanden bevond, opdat zij daar konden verblijven. Hij beval hen het volgende:

“Besteed dit geld aan reis- en vervoerskosten en koop hetgeen jullie nodig hebben voor jullie verblijf. Op een afstand van één dag is een station gevestigd. Daar hebben ze verschillende vervoermiddelen, zoals een auto, een schip, een trein en een vliegtuig. Naargelang van jullie kapitaal kunnen jullie er gebruik van maken.”

De twee dienaren begaven zich op weg nadat ze naar de instructies hadden geluisterd. Eén van hen was verstandig. Onderweg naar het station besteedde hij een deel van zijn kapitaal. Hij dreef daarbij een dermate goede handel, dat zijn kapitaal duizendmaal groter werd; hetgeen zijn heer tevredenstelde.

De andere dienaar was onverstandig en losbandig. Hij verspilde tot aan het station drieëntwintig van zijn goudstukken aan zinloze zaken zoals gokken, en hield nog maar één goudstuk over. Zijn vriend zei tegen hem: “Wees verstandig en besteed dat ene goudstuk aan een ticket, opdat je die lange weg niet te voet en zonder proviand hoeft af te leggen. Bovendien is onze heer zeer vrijgevig. Wellicht zal hij je genade tonen en je fouten vergeven. Ook jij zal in het vliegtuig toegelaten worden. Zo kunnen we binnen één dag onze bestemming bereiken. Anders zal je genoodzaakt zijn om twee maanden eenzaam, te voet en zonder proviand door de woestijn te reizen.” Indien nu deze man vanwege zijn koppigheid dat ene goudstuk niet aan een ticket, die als sleutel tot een schat dient, maar voor kortstondig plezier aan ongeoorloofde genietingen zou besteden, zou dan zelfs de meest dwaze persoon niet begrijpen hoe onverstandig en nadelig hij handelt?

Welnu, o jij die het gebed niet verricht en o mijn nefs die van het bidden niet houdt! Weet dat die heerser onze Schepper is. Eén van die twee dienaren vertegenwoordigt de vrome mensen die met enthousiasme het gebed verrichten, de andere symboliseert de onachtzame mensen die het gebed nalaten.

Die vierentwintig goudstukken zijn de vierentwintig uren van een dag. Dat bijzondere landhuis symboliseert het paradijs. Dat station is het graf. Die reis naar het landhuis is de reis van de mens die via het graf en de wederopstanding naar de eeuwigheid loopt. Naargelang de verrichte daden en de graad van hun taḳwā kunnen mensen die lange reis op verschillende manieren afleggen. Sommige vromen kunnen als de bliksem een afstand van duizend jaar in één dag afleggen. En sommigen ervan kunnen zo snel als het inbeeldingsvermogen een afstand van vijftigduizend jaar in één dag afleggen. De roemrijke Koran verwijst met twee verzen naar deze waarheid.

Die ticket vertegenwoordigt het gebed. Eén enkele uur is toereikend voor de dagelijkse vijf gebeden tezamen met wuḍū. Waarlijk, wat zou een persoon zichzelf toch benadelen, zichzelf onrecht aandoen en onverstandig handelen wanneer hij drieëntwintig uur van zijn dag aan dit kortstondige wereldse leven zou besteden, maar het overgebleven ene uur niet aan zijn eeuwige leven zou wijden? Zou degene die zichzelf verstandig acht niet begrijpen hoe onverstandig en onlogisch hij handelt en hoe ver verwijderd hij van gezond verstand is indien hij de helft van zijn bezittingen zou uitgeven aan een loterij waaraan duizend mensen deelnemen, terwijl de kans op winnen één op de duizend is, maar niet eens één vierentwintigste deel van zijn bezittingen uit zou geven aan een eeuwige schat, waarvan vaststaat dat de kans op winnen negenennegentig procent is? Daarnaast verschaft het gebed een grote rust voor de ziel, het hart en het verstand. Tevens is het voor het lichaam geen grote belasting. Bovendien zullen de overige geoorloofde wereldse handelingen van degene die het gebed verricht met de juiste intentie als aanbidding gelden. Zodoende kan hij zijn hele levenskapitaal aan het hiernamaals besteden en zijn vergankelijke leven vereeuwigen.[1]

Footnotes

  1. ^ De Koorte Woorden, Envarpress, blz.23-28.

Gerelateerde artikelen