Het Volgen van de Soenna: De Sleutel tot de Liefde voor Allah


Zeg: "Indien jullie Allah liefhebben, volg mij [de Profeet (saw)] dan, opdat Allah jullie liefheeft..."[1]

Dit vers benadrukt krachtig hoe belangrijk en noodzakelijk het is om de soenna van de Profeet (saw) te volgen. Het behoort inderdaad tot de krachtigste vorm van ‘analoge uitzonderingsredenering’ te midden van de redeneringen in de logica, waarbij het resultaat of de ontkenning ervan direct wordt genoemd in de redenering. Inderdaad, als voorbeeld van een ‘analoge uitzonderingsredenering’ wordt vaak gezegd: ‘Als de zon opkomt, breekt de dageraad aan.’ Hieruit kunnen zowel positieve als negatieve conclusies worden getrokken die volgens de logica als onomstotelijke gevolgtrekking worden beschouwd.

Positieve conclusie: ‘De zon is opgekomen, wat betekent dat de dageraad is aangebroken.’
Negatieve conclusie: ‘De dageraad is niet aangebroken, wat betekent dat de zon niet is opgekomen.’

Op vergelijkbare wijze verklaart het bovenstaande vers: ‘Als jullie liefde voor Allah hebben, dienen jullie Ḥabībullah (saw), de Geliefde van Allah, te volgen. Als jullie hem (saw) niet volgen, betekent dit dat jullie Allah niet liefhebben.’ Met andere woorden, het hebben van liefde voor Allah vereist het volgen van de soenna van Ḥabībullah.

Inderdaad, hij die in Allah (swt) gelooft, zal Hem gehoorzamen. En binnen de wegen van gehoorzaamheid is de meest geldige, meest rechtmatige en kortste weg zonder twijfel de weg die Ḥabībullah heeft aangewezen en aangehouden.

Het is inderdaad noodzakelijk en vanzelfsprekend dat Allah, Die de wereld overvloedig met Zijn gunsten heeft gezegend en de pracht van Zijn vrijgevigheid toont, dankbaarheid verwacht van bewustzijn bezittende schepselen voor deze gunsten.

Bovendien zal Allah, Die dit universum met wonderbaarlijke kunstwerken heeft versierd en alles met oneindige wijsheid onder Zijn gezag beheert, ongetwijfeld te midden van bewustzijn bezittende schepselen een uitstekend persoon aanstellen als een bemiddelaar die Zijn geboden en verboden van Hem aanneemt en deze aan anderen overbrengt, en als een imam die anderen naar het rechte pad leidt.

Bovendien zal Allah, Die oneindige volmaaktheid en schoonheid bezit en het universum met ontelbare verschijningen van Zijn schoonheid en volmaaktheid heeft versierd, een persoon aanstellen die als omvangrijkste en volmaaktste toonbeeld dient voor Zijn schoonheid, volmaaktheid en de namen die Hij liefheeft en aan Zijn dienaren wil tonen. Hij zal deze persoon vanzelfsprekend de meest volmaakte houding van dienaarschap schenken en iedereen aanmoedigen om hem te volgen door deze houding als voorbeeld aan te wijzen, zodat anderen deze voortreffelijke houding ook kunnen aannemen.

Kort samengevat: het koesteren van liefde voor Allah vereist en leidt tot het volgen van de soenna van de Profeet. Gezegend is degene wiens toewijding aan het volgen van de soenna overvloedig is. Wee degene die de soenna van de Profeet onderwaardeert en zich afwendt naar bid’ah.

Bediuzzaman Said Nursi

Footnotes

  1. ^ De Koran 3:31.

Gerelateerde artikelen