Kijken Zonder Te Zien


Het is inderdaad bijzonder merkwaardig en wrang wanneer men wel naar een kunstwerk kijkt, maar de Schepper ervan over het hoofd ziet.

Onze fysieke ogen zijn voornamelijk gericht op het materiële, zelfs in de meest solide vorm ervan. Verfijnde aspecten ontgaan ons vaak. Zo kan het menselijk oog wel een bloem waarnemen, maar niet de geur ervan ruiken; het ziet een vogel, maar hoort niet noodzakelijkerwijs zijn gezang; het ziet fruit, maar proeft niet direct de smaak ervan. Er zijn andere zintuigen die deze aspecten voor ons vastleggen...

Er bestaan talloze waarheden die aan onze ogen en andere zintuigen ontsnappen, maar die wel begrepen worden door ons hart, verstand en geweten.

Het is inderdaad zeer vreemd wanneer het oog wel een creatie waarneemt, maar het verstand blind blijft voor de Maker en de Ontwerper ervan. Het is net zo verbazingwekkend en wrang om naar de Eiffeltoren te kijken en daarbij niet aan zijn architect, Stephen Sauvestre, te denken, of zelfs zijn bijdrage te ontkennen. Op dezelfde manier getuigt het van nog grotere onwetendheid of ondankbaarheid om de gunsten die ons worden geschonken, zoals alle vormen van levensonderhoud, lucht, zon en onze zintuigen, te aanschouwen zonder te geloven in het bestaan van Degene Die ze schenkt.

Gerelateerde artikelen