Ik werk als beveiliger soms op evenementen waar ook muziek wordt gedraaid, is dit ook haram?


Wij zullen het antwoord op deze vraag in twee categoriën verdelen.

Ten eerste: het is zeer zeker niet toegestaan om te werken in plaatsen zoals disco's en bars waar dingen worden gedaan die verboden zijn volgens de Islam.

Ten tweede: wij leven in akhirzaman (het einde der tijden) en niet in de tijd van de vier khaliefen en wij leven in Nederland en niet in Makka. Overal horen wij muziek; zelfs in de supermarkts, winkels en winkelcentra. Dus, het is voor ons niet mogelijk om onszelf honderd procent tegen zonden te beschermen in zo een omgeving en de tijdperiode waarin we leven. Wij dienen ons best te doen om onszelf te behoeden voor zondes. Indien we in disco's en bars werken die zeer zeker niet geoorloofd zijn volgens de Islam, moeten wij ons best doen om een meer geschikte baan te vinden.

Gerelateerde vragen