Is het toegestaan om ontharing te doen?


In de Islam is het verboden om de kenmerken en vormen die tijdens de schepping zijn gegeven, te veranderen om de aandacht te trekken en er mooier uit te zien, omdat dit wordt beschouwd als een verstoring van de natuur. De Profeet (saw) heeft handelingen zoals het tatoeëren van het lichaam en het bewerken van de tanden om deze mooier te maken, veroordeeld als het veranderen van de schepping en het vernietigen van de natuur.

Aan de andere kant, als er een afwijking wordt gevonden in een deel van het lichaam, wat vreemd is naar andere mensen toe en waardoor de persoon psychisch kan worden aangetast, wordt het corrigeren hiervan met een operatie niet beschouwd als een verstoring van de natuur, maar als een behandelingsproces.

In het licht van deze uitleg kunnen we zeggen dat het verwijderen van ongewenst haar door middel van waxen, epilatie of laserbehandelingen niet verboden is, mits aan de volgende voorwaarden wordt voldaan:

- Dergelijke behandeling mag het lichaam niet schaden.

- Dergelijke behandeling mag de schepping niet veranderen.

- In de Islam is het duidelijk vastgesteld dat een vrouw alle delen van haar lichaam behalve haar handen, voeten en gezicht moet bedekken in aanwezigheid van mannen. Voor vrouwen onderling zijn de bedekte delen van het lichaam vanaf de knieën tot aan de navel. Het is dus niet toegestaan om deze delen aan andere vrouwen of mannen te tonen zonder noodzaak of behoefte. Bij het uitvoeren van laserontharing moet deze gevoeligheid worden gerespecteerd en de privacy niet worden geschonden. Als dit wel gebeurt, is de betreffende procedure niet toegestaan. Echter, als vrouw de laserbehandeling zelf uitvoert of als het door haar man wordt uitgevoerd, is dit wel toegestaan.

Gerelateerde vragen