Kunnen vrouwen het eid-gebed thuis verrichten?


Vrouwen zijn niet verplicht het eid-gebed te verrichten. Hoewel vrouwen niet verplicht zijn om het vrijdag- en eid-gebed te verrichten, kunnen ze, als ze willen, meedoen aan deze gebeden. Een eis van het eid-gebed is dat het gezamenlijk wordt verricht. Dus men kan deze gebeden niet individueel verrichten.

Net als in de Asrus-saadet en de tijden die daarna kwamen, hebben vele vrouwen deelgenomen aan het vrijdag- en eid-gebed. Maar het staat niet vast dat alle vrouwen noch in de tijd van de boodschapper van Allah (saw) noch gedurende latere tijden hebben deelgenomen aan het vrijdag- en eid-gebed.

Als vrouwen samen met mannen bidden, dienen de vrouwen apart van de mannen op een geschikte plaats te bidden. In een overlevering van de Profeet (saw) wordt vermeld dat vrouwen achterin de rijen plaats moeten nemen tijdens de gezamenlijke gebeden.[1]

Wanneer er geen aparte plaats is waar de vrouwen het vrijdag- en eid-gebed kunnen bidden, is het voor hen niet toegestaan om mee te doen met deze gebeden noch mag het thuis individueel verricht worden. In plaats van het vrijdaggebed dienen vrouwen, vanzelfsprekend wel het middaggebed van die dag te verrichten.

Footnotes

  1. ^ Zie Djemal ed-Din el-Zaylai, Nasb er-Raye li ehadis el-Hidayah, vol. 2 (Dar el-Qibla li el-Seqafeh el-Islamiyyeh, 2008), 36

Gerelateerde vragen