Wat is het oordeel omtrent akika die geofferd wordt voor een pasgeboren kind en het geven van sadaka in het gewicht van de geschoren haren?


Hoofdhaar van een pasgeboren baby wordt akika genoemd. Op de zevende dag nadat het kind is geboren wordt het haar deels of compleet geschoren en krijgt het kind een naam. Vervolgens wordt er een offer uitgebracht als dankbetuiging jegens Allah (swt) en uiting van blijdschap. Dit offer wordt akika genoemd. Akika is een ritueel dat door moslims wordt uitgevoerd over de gehele wereld en bestaat vaak uit het offeren van één schaap voor een meisje en twee schapen voor een jongetje.

Omdat het woord akika ook “ongehoorzaamheid tegens ouders” als betekenis heeft, heeft de boodschapper van Allah (saw) de naam van het offer veranderd naar nesike wat “gehoorzaamheid en aanbidden” betekent.[1]

Profeet Muhammed (saw) heeft het verboden om het bloed van een uitgebracht offer op het voorhoofd te smeren[2] en heeft bevolen om het gewicht van het geschoren haar in zilver of goud als aalmoes te geven.[3]

Het is sunnet om de haren van een nieuwgeboren kind op de zevende dag te laten knippen. Je kunt echter in het gewicht van het haar sadaka geven zonder het haar te knippen, en dit heeft zijn beloning. Het volledig aanhouden aan de sunnet is om het haar te knippen en in haar gewicht goud of zilver als sadaka aan het goede doel te geven.

Onze moeder Aishe (ra) heeft het volgende overgeleverd:

“De boodschapper van Allah (saw) heeft ons bevolen om voor een jongen twee en voor een meisje één schaap te offeren.”[4]

Volgens een andere overlevering van Aishe (ra) heeft ons profeet (saw) op de zevende dag na de geboorte van zijn kleinzoon Hasan en Huseyn nesike offers uitgebracht en hun namen gegeven.[5]

Deze offer kan vanaf de geboorte tot aan de puberteit uitgebracht worden. Maar het offeren op de zevende dag na de geboorte leidt tot meer beloning.

Het vlees van een nesike kan worden genuttigd door zowel degene die het offer heeft uitgebracht als ook zijn gezin. Tevens wordt een deel van het vlees uitgedeeld aan behoeftigen.

Voor de komst van de Islam, tijdens de Asr-i Djahiliye, werd alleen voor jongens een offer gebracht. Meisjes waren hiervan uitgesloten. Door het inbrengen van deze verandering heeft de Islam ervoor gezorgd dat meisjes meer waardering kregen.

Ummu Kurz (ra) verteld:

“Ik heb gehoord dat de boodschapper van Allah (saw) het volgende zei: Voor een jongen dient men twee gelijkwaardige offers uit te brengen en voor een meisje één offer. Het maakt niet uit of het offer een mannelijk of een vrouwelijk offerdier is.”[6]

  1. Deze overleveringen geven aan dat de nesike verschillend moet zijn voor jongens en meisjes. Voor een jongen twee en voor een meisje één offer. Bovendien moeten beide offers die geofferd worden voor een jongen voldoen aan de eisen die gesteld worden bij een offer. Beide moeten afkomstig zijn van normale offerdieren.
  2. Ook al geeft de overlevering in eerste opzicht aan dat het offeren van een nesike verplicht is, hebben islamitische geleerden, gebaseerd op andere overleveringen, geoordeeld dat het niet verplicht is. De wetscholen Shafii, Hanbeli en Maliki oordelen dat het sunnet is. De Hanefi-wetschool heeft eerst als mubah en daarna als mendub geoordeeld. Concluderend kunnen we stellen dat het geen zonde is als er geen nesike offer wordt uitgebracht.

De mening die meeste geleerden aanhouden is dat er voor zowel een jongen als een meisje alleen één offer wordt geofferd. De volgende overleveringen geven dit duidelijk aan. Om te beginnen met Abdullah ibn Omer (ra), die erom bekend staat de sunnet van de profeet (saw) tot in de kleinste detail nageleefd te hebben, en diverse andere metgezellen van de profeet (saw) die één offer hebben uitgebracht voor zowel een jongen als een meisje.

Wie ook van de familie van Abdullah ibn Omer (ra) aan hem een nesike vroeg, gaf hij zeer zeker een nesike. Jongen of meisje, voor elk kind offerde hij één schaap. Ook Urwe ibn Zubeyr (ra) deed hetzelfde.

Imam Malik zegt:

“Zoals het mij is aangekomen, deed Ali (ra) het ook op deze manier.”[7]

Deze overlevering is een bewijs dat voor zowel een jongen als een meisje één schaap als nesike geofferd dient te worden. Want grote persoonlijkheden zoals ibn Omer, Urwe en Ali (ra) hebben ook op deze manier gehandeld.

Abdullah ibn Abbas (ra) verteld:

“De boodschapper van Allah heeft voor zijn kleinzoon Hasan en Huseyin (ra) één schaap geofferd als nesike.”[8]

Degenen die van mening zijn dat er één offer geofferd dient te worden voor zowel zoon als dochter, hebben deze overlevering als standpunt genomen.

Footnotes

  1. ^ Zie Ibn Hanbel, II:182
  2. ^ Zie Ebu Dawud, Edahi 20
  3. ^ Zie Tirmidhi, Edahi 20 (1519)
  4. ^ Ibn Madje hadis no: 3163, Zebaïh no: 1515
  5. ^ Zie Tedjrid-i Sarih Vertaling, XI:401
  6. ^ Ebu Dawud, Edahi 21, (2834, 2835, 2836); Tirmidhi, Edahi 17, (1516); Nesai, Akika 3, (7, 165)
  7. ^ Muwatta, Akika 4, (2, 501)
  8. ^ Ebu Dawud, Edahi 21, (2841)

Gerelateerde vragen