Ontdek de Overvloed van Allah's Genade: Het Vasten als een Venster naar Goddelijke Gunsten


Allah heeft de aardoppervlakte voor de mens tot een tafel gemaakt die geheel beladen is met gunsten. Op deze tafel heeft Hij alle mogelijke soorten gunsten aangeboden. Zodoende brengt Hij de volmaaktheid van Zijn heerschappij, barmhartigheid en genade tot uiting. Degenen die tot godvergetelheid en door bepaalde oorzaken tot blindheid zijn vervallen, kunnen deze waarheid niet volledig achterhalen. Dankzij het vasten echter wordt een venster geopend voor iedereen van waaruit hij kan zien dat er Iemand is Wiens heerschappij, barmhartigheid en genade overal te zien is. Hierdoor dienen de gelovigen in de maand Ramadan als gedisciplineerde soldaten van een welgeordend leger. Tijdens de iftar-maaltijd beschouwen ze zich als gasten van hun Heer. Teneinde hun dienaarschap jegens Hem te bewijzen, wachten zij op het gebod “Tast toe!” Op deze wijze beantwoorden zij met een veelzijdige, welgeordende en geweldige aanbidding Zijn liefdevolle, majesteitelijke, alomvattende barmhartigheid. Waarlijk, kunnen dan nu degenen die zich voor dit verheven dienaarschap, deze eervolle opdracht afsluiten, het waardig zijn ‘mens’ genoemd te worden?