Kan een relatie tussen man en vrouw halal worden door islamitisch te trouwen en veel berouw te tonen aan Allah?


Een relatie tussen een man en een vrouw wordt binnen de islam als halal (toegestaan) beschouwd wanneer zij een islamitisch huwelijk, ook wel nikah genoemd, aangaan. Dit houdt in dat zij zich aan de islamitische huwelijksvoorschriften dienen te houden, inclusief het hebben van getuigen en het voldoen aan andere vereisten. Indien een man en een vrouw een relatie onderhouden zonder een dergelijk huwelijk te voltrekken, wordt deze relatie als haram (niet toegestaan) beschouwd.

Het is van belang op te merken dat wanneer een paar een haram relatie heeft gehad voordat zij een Islamitisch huwelijk aangaan, het huwelijk op zichzelf de zonden van de haram relatie niet automatisch uitwist. Het is eveneens van groot belang om berouw te tonen voor de zonden die gedurende die periode zijn begaan. De Islam moedigt het tonen van berouw aan. Een moslim gelooft in de vergeving van Allah voor degenen die oprecht berouw tonen en verliest nooit de hoop op de barmhartigheid van Allah.

Zodra een islamitisch huwelijk (nikah) is voltrokken, wordt hun relatie als halal beschouwd. Dit betekent dat hun interacties en intieme relaties binnen het kader van het huwelijk halal (toegestaan) zijn volgens de islamitische wetgeving.

Kort samengevat: een relatie tussen een man en een vrouw wordt halal door een islamitisch huwelijk (nikah) aan te gaan."

Gerelateerde vragen