Vragen over Offerfeest


1) Is het verplicht voor iedereen uit het huishouden om een dier te offeren?

- Sunni Islam is verdeeld in 4 verschillende madh'hab (stromingen,wetschool) Deze stromingen zijn allemaal juist maar het is wel belangrijk om 1 te volgen. Bepaalde regels volgen van de ene en andere regels volgens andere stroming is niet toegestaan.

De zakaat is de brug van de Islam


Zoals bewezen en verkondigd in het Vijfentwintigste Woord(1) betreffende de balans tussen de moderne beschaving en Qur'ranische oordelen, bestaat de bron van alle immoraliteit en onstabiliteit binnen het sociale leven uit twee principes:

De vasten en de gemeenschap


Eén van de vele wijsheden van de vasten met betrekking tot het sociale leven van de mens luidt als volgt:

Heeft men, indien men volgens de Islamitische norm niet als rijk kan worden gekwalificeerd, maar wel voldoende middelen heeft om een offer te brengen ten behoeve van het offerfeest de verplichting een offer te brengen?


Volgens de Hanefi wetschool is de norm om een offer te brengen tijdens het offerfeest, aalmoezen en overige liefdadigheden te geven even hoog. Die norm bedraagt 20 miskal goud (dat is 85 gram goud of een vermogen dat in waarde gelijk is aan 85 gram goud). Een werknemer dient bijvoorbeeld van zijn vaste loon zijn bestedingen aan basisbehoeften in mindering te brengen.

Een dialoog met enkele jongeren die in deze tijd van aantrekkelijke verleidingen het verstand nog niet hebben verloren


Enkele jongeren die bloot stonden aan de aantrekkelijke verleidingen van de meiden, vroegen: “Hoe kunnen wij ons hiernamaals redden?”, en wilden hulp van de Risale-i Nur. 

Wat zegt de Islam over dromen? Hoe onstaan deze?
Wat zegt de Islam over dromen? Hoe onstaan deze?
Wat zegt de Islam over muziek?
Wat zegt de Islam over muziek?
Is in het geheim nikah (Islamitisch trouwen) doen, geldig?
Is in het geheim nikah (Islamitisch trouwen) doen, geldig?
Wat is het oordeel betreffende het roken?
Wat is het oordeel betreffende het roken?
Wat is de mens, waar komt hij vandaan en waar gaat hij heen?
Wat is de mens, waar komt hij vandaan en waar gaat hij heen?
Wanneer ben je moslim?
Wanneer ben je moslim?
Als Allah alles heeft geschapen, wie heeft dan (Moge God vergeven) Allah geschapen?
Als Allah alles heeft geschapen, wie heeft dan (Moge God vergeven) Allah geschapen?
Wat zijn de fundamenten van Iman (het geloof)?
Wat zijn de fundamenten van Iman (het geloof)?
Is het toegestaan om bevriend te zijn met joden en christenen?
Is het toegestaan om bevriend te zijn met joden en christenen?
Waarom schiep ALLAH ongelovigen?
Waarom schiep ALLAH ongelovigen?

Laatste Antwoorden

Laatste Artikelen

“De beste dag waarop de zon opgekomen is, is de vrijdag. Op die dag is Adam geschapen, op die dag werd hij het Paradijs binnengelaten en op die dag moest hij het Paradijs verlaten. En het Laatste Uur zal enkel op een vrijdag aanbreken” (Sahih-i Muslim)