Mogen vrouwen en mannen in dezelfde ruimte bidden?


Het is zowel in Bukhari alsmede in Muslim vermeld dat vrouwen in het tijdperk van de Profeet (saw) het gebed achter de mannen verrichtten.[1] Het is dus toegestaan voor vrouwen om in dezelfde ruimte met mannen hun gebed te verrichten onder voorwaarde dat zij (de vrouwen) tijdens het gebed achter de mannen zijn.

Footnotes

  1. ^ Zie Bukhari, Salāt 20, Ezān 78, 161, 164; Muslim, Mesādjid 266-268

Gerelateerde vragen