We denken erover om onze zoon de naam Boaz te geven. Is deze naam toegestaan volgens de Islam?


De Profeet (saw) raadde aan zijn metgezellen om namen te veranderen die iets over afgoderij herinneren en niet in overeenstemming zijn met de Islamitische etiquette. Hij veranderde zelf de naam van een meisje genaamd Ā’siya, wat "rebel" betekent, in Djamīla, en de naam van een metgezel genaamd Hazn, wat "pijn" betekent, in Munzir.

Een van de vrouwen van de profeet (saw) en de dochter van Umm Salama heetten Barra wat ‘royaal en eerlijk’ betekent. Omdat de betekenis ervan “zich zuiveren” inhoudt, veranderde de profeet (saw) haar naam in Zaynab. Wij kunnen niet zeggen dat dergelijke namen haram namen zijn zoals Abdulqaba waarin de betekenis van het aanbidden van iemand anders dan Allah verschuilt. Echter, dergelijke namen worden beschouwd als maqruh.

Bovendien is het belangrijk om te weten dat namen zoals Petrus, Matteüs, Jozef, Pieter, en dergelijke, die in de bijbel voorkomen, doorgaans meer worden geassocieerd met christenen, omdat zij deze namen vaker gebruiken. Daarom wordt iemand die zo'n naam draagt, vaak in eerste instantie als christen beschouwd. In dit opzicht wordt het aanbevolen om namen te kiezen die in lijn zijn met de Islamitische traditie en niet met de christelijke traditie.

Wat de naam Boaz betreft, voor zover we hebben vernomen, is deze hebreeuwse naam die voorkomt in de Bijbel. Waarschijnlijk is de betekenis ‘in hem is kracht’ en ‘snelheid’.

Onder de toelichting van de bovenvermelde verklaringen zijn wij van mening dat het geen goede keuze is om aan een kind de naam Boaz te geven.

Gerelateerde vragen